Klimatyzacja samochodowa

Klimatyzator samochodowy

Klimatyzator samochodowy traci 75% swej wydajności chłodzenia powietrza, gdy w układzie krąży połowa wymaganej przez konstruktora ilości czynnika chłodniczego. W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza z układu ubywa ok. 10 do 15 proc. czynnika. Oznacza to, że już po trzech latach zdolność do schładzania wnętrza samochodu ulega drastycznemu ograniczeniu. Ponadto czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Kompresor wymaga obecności tego oleju, bez niego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do kompletnego zatarcia sprężarki, w konsekwencji konieczna będzie jej wymiana lub gruntowna naprawa. Taka wymiana pociąga za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Można takiej ewentualności uniknąć, poddając układ klimatyzacji przeglądowi. Ponadto czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i odfiltrowuje filtr – osuszacz, ale jego możliwości wyczerpują się definitywnie po dwóch latach pracy. Jeśli filtr-osuszacz nie jest regularnie wymieniany, wysoka zawartość wody doprowadzi do korozji wszystkich elementów układu. Następstwem będzie przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia części układu. Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje działania klimatyzatora, a w dalszej kolejności prowadzi do zniszczenia skraplacza i sprężarki. Regularna wymiana filtra – osuszacza pozwala uniknąć wysokich kosztów napraw.

Objawy niesprawnej klimatyzacji samochodowej:

 • słaba wydajność chłodzenia,
 • zwiększone zużycie paliwa,
 • hałaśliwość,
 • zaparowane szyby,
 • pojawienie się nieprzyjemnego zapachu.

Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego może być przyczyną słabego schładzania. Zwiększone zużycie paliwa może być spowodowane przez zbył częste i zbyt długie włączanie się kompresora klimatyzacji. Hałas słyszalny tylko po włączeniu układu klimatyzacji jest zwykle powodowany przez kompresor lub zawór rozprężny. Stale zaparowane szyby to często oznaka zabrudzenia filtra kabinowego. Aby uniknąć poważnego uszkodzenia, kontrolę układu klimatyzacji należy zlecić fachowcowi.

W ramach klimatyzacji samochodowej oferujemy:

 • odkażanie instalacji,
 • wymianę filtra przeciwpyłowego,
 • oczyszczanie skraplacza,
 • kontrolę podzespołów,
 • sprawdzanie parametrów pracy urządzeń,
 • sprawdzanie ciśnienia układu,
 • dopełnianie czynnikiem chłodniczym,
 • naprawy bieżące.

Klimatyzacja samochodowa dość szybko staje się standardowym wyposażeniem nie tylko drogich samochodów. Zaczynamy ją coraz częściej spotykać w samochodach średniej klasy. Każdy kierowca wie, że klimatyzacja poprawia mu komfort jazdy w upalne dni oraz usuwa zawilgocenie szyb, kiedy na zewnątrz jest dość zimno. I nasza wiedza o tym urządzeniu zwykle na tym się kończy.
Niepokój zaczyna się pojawiać, kiedy po włączeniu „klimy”, szczególnie po długim jej nieużywaniu, wyczuwamy nieprzyjemny zapach pojawiający się we wnętrzu samochodu. Co też stało się w naszym układzie klimatyzacyjnym? Czy ten zapach jest tylko nieprzyjemny, czy też może być szkodliwy? Dla uspokojenia warto powiedzieć, że zjawisko to występuje w 50-60% samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych.

Kiedy włączają Państwo swoją klimatyzację, do kabiny przez nawiew mogą dostać się bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy. U wielu ludzi wywołują one nieprzyjemne reakcje alergiczne: kichanie, kaszel, łzawienie oczu i inne dolegliwości. Ponadto obecność mikroorganizmów powoduje powstanie niezdrowej woni we wdmuchiwanym do auta powietrzu (specyficzna woń „pleśni”). Dlatego bardzo ważna jest okresowa dezynfekcja układu klimatyzacyjnego w wyspecjalizowanym warsztacie.

Zatem po kolei: Jednym z elementów klimatyzacji jest umieszczony wewnątrz samochodu tzw. parownik, który odbiera ciepło z opływającego go powietrza. Przy okazji wykrapla się na nim para wodna zawarta w powietrzu, co powoduje, że parownik staje się wilgotny. Niesione z powietrzem pyłki roślin, bakterie, grzyby i pleśnie przyklejają się do wilgotnej powierzchni parownika, tworząc z czasem żywe siedlisko silnie alergizujących i toksycznych dla ludzi zapachów.

Rodzi się zatem pytanie: w jaki sposób możemy się pozbyć tego zapachu? Otóż konieczne staje się dokładne wyczyszczenie całego układu klimatyzacji, a szczególnie parownika. A tu pojawiają się pierwsze problemy, gdyż parownik zamontowany jest zwykle dość głęboko w samochodzie, za licznymi osłonami, i dostęp do niego jest bardzo utrudniony. Ponieważ czynność ta nie jest ani łatwa, ani prosta, mogą przeprowadzić ją tylko wyspecjalizowane serwisy klimatyzacyjne. Po wykonaniu odpowiednich demontaży, w tym filtra przeciwpyłowego i dmuchawy powietrza pracownicy serwisu przy pomocy sond i urządzenia rozpylającego dokonują dezynfekcji układu za pomocą środka antybakteryjnego. Po kilku godzinach problem przykrego zapachu mamy z głowy.

Producenci klimatyzacji zalecają nawet wykonanie czyszczenia parownika przynajmniej raz w roku. Warto zatem pamiętać, że kiedy podczas jazdy mimo włączonej klimatyzacji czujemy się zmęczeni i rozdrażnieni, winę za nasze samopoczucie może ponosić właśnie nasza wymarzona „klima”.

Parownik jest zamontowany pod deską rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osiadają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. U wielu ludzi grzyby i drobnoustroje powodują kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Ponadto gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchłą woń.

Regularna dezynfekcja parownika niszczy zarodniki grzybów, bakterie i drobnoustroje. Jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, nie wywołuje żadnych szkodliwych następstw.

Nasza firma proponuje Państwu dwa sposoby dezynfekcji układu:

 • metoda chemiczna (bezpośredni natrysk na parownik)
 • metoda z wykorzystaniem generatora ozonu

W przypadku wykonywania dezynfekcji należy również wymienić filtr kabinowy. Filtr kabinowy jest zwykle wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza, który zatrzymuje kurz, zanieczyszczenia i pyłki z powietrza. Jeśli filtr ma dodatkową warstwę z aktywnym węglem, odfiltrowaniu ulegają także szkodliwe gazy jak węglowodory i ozon. Biorąc pod uwagę, że w ciągu godziny przez filtr przepływa do 300 m3 powietrza, można łatwo zrozumieć, dlaczego już po roku lub 15 tyś. km przebiegu filtr osiąga „punkt saturacyjny”, czyli zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Jeśli w tym momencie nie wymieni się filtra, nastąpi zablokowanie dopływu powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu. Zablokowany filtr, to także ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a w skrajnym przypadku nawet jego przegrzanie. Kolejny efekt zanieczyszczenia filtra to zaparowywanie szyb we wnętrzu pojazdu. Jeśli filtr jest zatkany i stary, to dodatkowo będzie przyczyną przykrego zapachu w kabinie.

Sprawdzenie prawidłowości pracy układu: Jeżeli układ nie działa poprawnie oznacza to, że wymiana ciepła nie przebiega odpowiednio wydajnie, co powoduje zdecydowane zmniejszenie lub całkowity zanik schładzania wnętrza pojazdu. Przyczynami nieprawidłowego działania klimatyzacji są uszkodzenia mechaniczne poszczególnych elementów, złe działanie instalacji elektrycznej, utrudniony przepływ powietrza w wyniku zabrudzenia filtra kabinowego, skraplacza lub parownika. Diagnozowanie usterek wymaga użycia odpowiedniego sprzętu jak manometry, termometry, mierniki wielkości elektrycznych czy urządzenia do diagnostyki elektroniki samochodowej. Sprawdzania układu klimatyzacji powinno się dokonywać przynajmniej raz w roku. Kontrola stanu filtra kabinowego: Zadaniem filtra kabinowego jest oczyszczanie powietrza nawiewanego do kabiny pojazdu z kurzu, pyłków roślin, drobnoustrojów, zarodników grzybów. Zanieczyszczenia te mogą powodować u pasażerów działania alergiczne, są przyczyną nieprzyjemnego zapachu, przyspieszają niszczenie tapicerki i niektórych tworzyw we wnętrzu samochodu. Zanieczyszczony filtr kabinowy znacznie ogranicza napływ powietrza do wnętrza, zwiększa obciążenie silnika dmuchawy, co prowadzi do jego przegrzania i uszkodzenia. Zaleca się wymianę filtra kabinowego raz w roku lub po przejechaniu 15 tys. kilometrów. Oczyszczanie toru napływu powietrza do kabiny: Zanieczyszczenia z powietrza zasysanego do kabiny auta osadzają się także w kanałach i przewodach układu wentylacji. Usuwanie ich zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zwiększa wydajność dmuchawy, poprawia przewietrzanie kabiny.